a

Vitajte na stránke spoločnosti  
AGRO MÚTNE s.r.o.
AKTUALITY O nás      Kontakty     Fotogaléria
Srdečne Vás pozývame

pozvanka

program
Počet návštevníkov  našej stránky


O NÁS

 Spoločnosť AGRO MÚTNE, s.r.o. vznikla v roku 2002 s pôvodným obchodným menom EM _ LUX, spol. s.r.o. Pôvodne sa zaoberala najmä stavebnou činnosťou. Na jeseň v roku 2005 odkúpil terajší jediný spoločník a konateľ  podiely od ostatných spoločníkov. V tomto období sa stala spoločnosť pokračovateľom v poľnohospodárskej činnosti po miestnom poľnohospodárskom družstve v exekúcii (Agrodružstvo Mútne, družstvo), od ktorého odkúpila hnuteľný aj nehnuteľný majetok a prebrala práva užívať poľnohospodársku pôdu v katastrálnych územiach Mútne, Beňadovo a Breza.

Družstvo sa zaoberalo najmä chovom dojných kráv a výrobou mlieka. Od roku 1988 však postupne budovalo aj menšie stádo mäsových – dojčiacich kráv. Toto stádo vznikalo postupne prevodným krížením pôvodných chovaných plemien, najmä plemenom limousine. Koncom roka 2004 v dôsledku prebiehajúcej exekúcie družstvo ukončilo výrobu mlieka a kravy mliekových plemien boli postupne odpredané iným chovateľom. Napriek finančným problémom sa vtedajšiemu manažmentu podarilo zachovať aspoň najnutnejšiu poľnohospodársku činnosť súvisiacu s obrábaním poľnohospodárskych pozemkov, základné stádo kráv plemena pinzgauské a krížencov s mäsovými plemenami ako aj chovné jalovice týchto plemien. V novembri roku 2005 bolo celé stádo odpredané terajšiemu majiteľovi, spoločnosti AGRO MÚTNE, s.r.o.. V tej dobe stádo pozostávalo z 215 ks kráv, 194 ks jalovíc, 4 ks plemenných býkov, 9 ks býčkov vo výkrme.

Nakoľko zámerom spoločnosti bolo hneď od začiatku chovať maximálne množstvo dobytka, ktoré je schopná uživiť krmovinová základňa dopestovaná na pôde ktorú spoločnosť užíva všetky odchované jalovice sa zaraďovali do ďalšieho chovu. Stádo sa taktiež rozširovalo ďalšími nákupmi kráv a jalovíc od iných chovateľov. Do súčasného obdobia sa predávali len býčky a z kráv a jalovíc len kusy so zdravotnými problémami. Výmera poľnohospodárskej pôdy ktorú spoločnosť prevzala do užívania pri odkúpení majetku družstva bola 1284,13 ha. 

Okrajovo sa spoločnosť zaoberá aj chovom teplokrvných koní plemien furioso a plnokrvný arab.

Spoločnosť spolu s poľnohospodárskou výrobou odkúpila aj malý bitúnok, ktorý je situovaný v obci Beňadovo. Tento bitúnok je v prevádzke od začiatku deväťdesiatich rokov a v súčasnosti má schválenú týždennú kapacitu porážania 20 DJ ktorú plne využíva.

Hlavnou tržnou komoditou poľnohospodárskej výroby sú v súčasnosti zástavové býčky ktoré sa predávajú koncom jesene vo veku cca 6 mesiacov a priemernej hmotnosti 250 kg, prevažne zahraničným odberateľom. V budúcnosti sa plánujú v kooperácii vykrmovať, spracovávať na vlastnom bitúnku a predávať ako značkové, vysoko kvalitné hovädzie mäso. Bitúnok zatiaľ zabíja a spracováva dobytok nakúpený od iných chovateľov.